Gương người tốt VT

Hỏi đáp - Tố giác

Trang địa phương

Câu hỏi của bạn đọc có email: "dv.Luong.TranMinh@doosan.com"

22/10/2019 8:36:39 SA

Cơ sở của chúng tôi chủ yếu sản xuất các lĩnh vực cơ khí công nghiệp nặng như: bình bồn áp lực, thiết bị khử mặn, cẩu trục… có 01 Cảng chuyên dụng để phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa (chỉ phục vụ cho nội bộ, không kinh doanh). Với tính chất như trên công ty chúng tôi từ đội PCCC cơ sở có chuyển thành đội PCCC chuyên ngành hay không?

 

Trả lời:

1. Theo quy định về phân cấp cảng biển tại Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc công bố danh mục phân loại cảng biển Việt Nam thì cảng của công ty Doosan Việt Nam thuộc cảng biển loại III chuyên dùng phục vụ chủ yếu cho hoạt động của doanh nghiệp. Căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 44 của Luật PCCC thì Công ty phải thành lập đội PCCC chuyên ngành. 

2. Trách nhiệm thành lập, tổ chức, biên chế, cơ chế hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành được quy định tại Khoản 4, Điều 15 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. Theo đó, Giám đốc Công ty CNN Doosan Việt Nam có trách nhiệm phải thành lập đội PCCC chuyên ngành gồm 01 đội trưởng và các đội phó giúp việc. Về biên chế đội viên đội PCCC chuyên ngành do Giám đốc quyết định phù hợp với quy mô, tính chất của Công ty.

 

Thống kê

Số người Online:  15

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website