Quy trình chấp thuận áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về PCCC tại Việt Nam

14/02/2020 5:10:03 CH

 

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo quy trình chấp thuận áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về PCCC tại Việt Nam, cụ thể như sau:

- Về thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị của chủ đầu tư (Lưu ý phần kính gửi phải ghi "Kính gửi: Bộ Công an").

+ Danh mục các tiêu chuẩn đề nghị chấp thuận áp dụng;

+ Bản gốc các tiêu chuẩn và bản dịch tiếng Việt;

+ Thuyết minh nêu rõ sự cần thiết áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài và đối chiếu các quy định của tiêu chuẩn đề nghị áp dụng với các quy định của Việt Nam;

+ Bản vẽ thiết kế của công trình thể hiện các nội dung áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế.

+ Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế phải đóng dấu xác nhận toàn bộ hồ sơ tài liệu đề nghị chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về PCCC và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch sang tiếng Việt.

- Trình tự nộp hồ sơ đề nghị và nhận kết quả:

+ Chủ đầu tư thực hiện nộp công văn và hồ sơ đề nghị áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về PCCC tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của C07 trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

 

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của C07 sẽ kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ và liên hệ với đại diện chủ đầu tư (theo tên và số điện thoại đã ghi trong Phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc phiếu giao hàng qua đường bưu điện) để trả kết quả thủ tục hành chính tại C07 theo quy định.