Hướng dẫn nghiệp vụ

Gương người tốt VT

Hỏi đáp - Tố giác

Trang địa phương

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

24/08/2017 2:39:21 CH

Sáng ngày 24/8/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết 5 (khóa XII) cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Tại Hội nghị, cán bộ chiến sỹ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã được nghe đồng chí Thượng tá Bùi Quang Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Trong đó tập trung vào những điểm mới, cụ thể hóa về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và nhiệm vụ giải pháp có tính đột phá cần triển khai thực hiện Nghị quyết.

 

 Thượng tá Bùi Quang Việt truyền đạt nội dung cơ bản của Nghị qu yết Trung ương 5

 

Sau Hội nghị, Thượng tá Bùi Quang Việt, Phó Cục trưởng đề nghị cấp ủy các đơn vị khẩn trương chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên phải được học tập, quán triệt để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Lê Tâm

 

 

Thống kê

Số người Online:  38

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website