Hướng dẫn nghiệp vụ

Gương người tốt VT

Hỏi đáp - Tố giác

Trang địa phương

Câu hỏi của bạn đọc có email: nguyende264@gmail.com

07/07/2017 8:26:48 SA
Bạn đọc nguyende264@gmail.com có đặt câu hỏi về cách tính mức hỗ trợ cho từng chức danh Đội trưởng, Đội phó đội PCCC cơ sở không chuyên trách?

 Trả lời:

Lương cơ sở và lương tối thiểu vùng là hai khái niệm khác nhau:

Lương cơ sở là lương mà căn cứ vào đó để tính lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác,… áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp từ trung ương đến địa phương. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng.

Lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất theo vùng mà người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong doanh nghiệp tại vùng đó được nhận. Khác với lương cơ sở, lương tối thiểu vùng áp dụng chung cho tất cả người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong doanh nghiệp.

Khoản 3, Điều 35 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định: Đội trưởng, Đội phó đội PCCC cơ sở không chuyên trách ngoài việc được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) còn được hưởng hỗ trợ thường xuyên do cơ quan, tổ chức quản lý chi trả. Căn cứ vào điều kiện thực tế, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định, mức hỗ trợ cho từng chức danh nhưng không thấp hơn hệ số 0,3 lương cơ sở.

 

Như vậy, Nghị định 79/2014/NĐ-CP đã quy định rất rõ cách tính mức hỗ trợ cho từng chức danh như trên là dựa vào lương cơ sở

 

Thống kê

Số người Online:  44

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website