Hướng dẫn nghiệp vụ

Gương người tốt VT

Hỏi đáp - Tố giác

Trang địa phương

Câu hỏi của bạn đọc có email: dinhtrinh@indoeng.com

17/07/2017 2:43:35 CH

 Bạn đọc dinhtrinh@indoeng.com đặt câu hỏi về việc bố trí máy biến áp khô và tủ điện đóng cắt trung thế tại tầng hầm nhà cao tầng ?

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 4.34 của QCVN08:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Công trình ngầm đô thị Phần 2. Gara ô tô "Các gian phòng làm việc của nhân viên trực ban và nhân viên phục vụ, cấp nước và chữa cháy bằng bơm, các trạm biến thế (chỉ với biến thế khô), kho hành lý của khách, phòng cho người khuyết tật được phép bố trí không dưới tầng thứ nhất (tầng trên cùng) của tầng hầm công trình. Không qui định việc bố trí các phòng kỹ thuật khác trên các tầng..."

Như vậy theo quy định nêu trên, nếu bố trí máy biến áp trong gara ô tô ở tầng hầm nhà cao tầng thì chỉ cho phép đặt máy biến áp khô hoặc máy biến áp chứa chất cách điện không cháy và không bố trí dưới tầng thứ nhất (tầng trên cùng) của tầng hầm công trình; tủ điện đóng cắt trung thế có thể bố trí trên các tầng của công trình. Ngoài ra, việc bố trí lắp đặt các thiết bị này phải đáp ứng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống chữa cháy, báo cháy và các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan.

Thống kê

Số người Online:  44

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website