Hướng dẫn nghiệp vụ

Gương người tốt VT

Hỏi đáp - Tố giác

Trang địa phương

Câu hỏi của bạn đọc có email: "tungvu0120@gmail.com"

20/12/2017 9:43:28 SA

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: tungvu0120@gmail.com

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về “biên bản kiểm tra về PCCC".

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì cơ sở kinh doanh cầm đồ phải bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, trong đó phải đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC) theo quy định của pháp luật về PCCC. Tùy theo tính chất, quy mô về kho chứa hàng hóa, vật tư cầm đồ, cơ sở kinh doanh cầm đồ có thể thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định tại Phụ lục I, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Đối với các cơ sở này, phải có biên bản kiểm tra về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

 

Thống kê

Số người Online:  18

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website