Hướng dẫn nghiệp vụ

Gương người tốt VT

Hỏi đáp - Tố giác

Trang địa phương

Câu hỏi của bạn đọc có email: "thongtinviphamdoanhnghiep@gmail.com"

20/12/2017 9:43:26 SA

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: thongtinviphamdoanhnghiep@gmail.com

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về “điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy ".

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 50 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC thì sau 36 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, tức là ngày 15/9/2017 nếu doanh nghiệp, cơ sở không đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định thì phải chấm dứt kinh doanh về lĩnh vực này. Do đó, việc áp dụng quy định trên được thực hiện từ ngày 15/9/2017.

Thống kê

Số người Online:  23

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website