Hướng dẫn nghiệp vụ

Gương người tốt VT

Hỏi đáp - Tố giác

Trang địa phương

Câu hỏi của bạn đọc có email: "thang.wbtech@gmail.com"

20/12/2017 9:43:24 SA

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: thang.wbtech@gmail.com

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về “văn bằng, chứng chỉ về PCCC do các cơ sở nước ngoài cấp tại Việt Nam".

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Hiện nay, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC chưa quy định cụ thể việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ về PCCC do các cơ sở nước ngoài cấp tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thì Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ vận dụng, đồng ý để người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có vốn nước ngoài được sử dụng văn bằng, chứng chỉ về PCCC do cơ sở nước ngoài cấp tại Việt Nam với điều kiện văn bằng, chứng chỉ đó phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có dịch thuật và công chứng.

Thống kê

Số người Online:  20

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website