Gương người tốt VT

Hỏi đáp - Tố giác

Trang địa phương

Câu hỏi của bạn đọc có email: thanhhoa.9966@gmail.com

18/07/2018 8:11:38 SA

 Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: thanhhoa.9966@gmail.com

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về "quy định về PCCC"

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

 1. Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC chưa có quy định cụ thể về việc có hay không cho phép việc lắp đặt cột bơm xăng dầu phục vụ nội bộ tại nơi khai thác đá có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và có kho vật liệu nổ công nghiệp. Việc có được phép lắp đặt cột bơm xăng dầu phục vụ nội bộ tại nơi khai thác đá phụ thuộc rất nhiều về quy mô, khối lượng xăng dầu tồn chứa, công nghệ bơm rót, bảo quản xăng dầu…cũng như việc đảm bảo các quy định liên quan đến sử dụng, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp (theo quy định tại Quy chuẩn Việt Nam 02:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp, Quy chuẩn Việt Nam 06:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; Quy chuẩn Việt Nam 01:2013/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, Tiêu chuẩn Việt Nam 4530:2011 cửa hàng xăng dầu – yêu cầu thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan). 

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu lắp đặt cột bơm xăng dầu để phục vụ nội bộ, đề nghị lập hồ sơ thiết kế đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành và liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

2. Trường hợp tự ý lắp đặt cột bơm xăng dầu mà chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính khi có các hành vi vi phạm được quy định tại Mục 3, chương II Nghị định số  167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. 

 

Thống kê

Số người Online:  40

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website