Hướng dẫn nghiệp vụ

Gương người tốt VT

Hỏi đáp - Tố giác

Trang địa phương

Câu hỏi của bạn đọc có email: kimthong.toantin@gmail.com

29/10/2018 8:32:16 SA

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: kimthong.toantin@gmail.com 

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về "xây dựng Khu thương mại tổn hợp với mục đích bán hàng hoá bách hoá tổng hợp khu vực nông thôn". Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

1. Tại Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định Tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy và chữa cháy được áp dụng bắt buộc. Vậy, tiêu chuẩn TCVN 6161:1996 Phòng cháy chữa cháy - Chợ và trung tâm thương mại - Yêu cầu thiết kế là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng.

Việc phân loại công trình thuộc nhóm công năng Chợ, trung tâm thương mại, siêu thị hay cửa hàng là do cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định (Có thể tham khảo theo Quy chế Siêu thị, trung tâm thương mại - Ban hành kèm theo Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại).

2. Các hạng mục công trình có công năng là chợ và tương đương được tính toán cường độ phun của hệ thống chữa cháy Sprinkler tự động bằng 031/s/m2 theo quy định tại TCVN 7336:2003.

 

Thống kê

Số người Online:  19

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website