Tìm hiểu về ROBOT chữa cháy

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là sự kết hợp của công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, công nghệ số và sinh học, tạo ra những khả năng sản xuất hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới. Không nằm ngoài xu thế chung, việc phát triển các công nghệ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ mới, tính tự động cao là tất yếu.  

Một số yêu cầu thiết kế PCCC cửa hàng xăng dầu trên mặt đất

Cửa hàng xăng dầu là nơi có hoạt động bán lẻ xăng dầu qua cột bơm cho các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy; có thể kết hợp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đóng trong chai, các loại dầu mỡ nhờn, cung cấp dịch vụ tiện ích cho người và phương tiện tham gia giao thông. Sau đây là một số yêu cầu cơ bản về thiết kế PCCC cửa hàng xăng dầu được xây dựng cố định trên mặt đất hoặc một phần trên mặt đất.

Một số kỹ thuật chữa cháy thông dụng

Để chữa cháy hiệu quả và an toàn, chiến sỹ chữa cháy phải được đào tạo, huấn luyện để trang bị kỹ thuật và kỹ năng chữa cháy chủ động ứng trong bất kỳ tình huống nào. Dưới đây là một số kỹ thuật chữa cháy được các nước trên thế giới công nhận để dập tắt ngọn lửa.

Một số vấn đề về an toàn phòng cháy và chữa cháy cho các tuabin gió

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về khuyến khích phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam, thời gian qua nhiều dự án nhà máy điện gió đã được triển khai trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, ven biển Nam Bộ và dự kiến đưa vào hoạt động từ cuối năm 2021, do vậy việc đánh giá nguy hiểm cháy, đề ra các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC của loại hình này là hết sức cần thiết.