Tầm quan trọng của công tác huấn luyện đối với Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND làm nhiệm vụ chữa cháy, CNCH

 Trong những năm gần đây, tốc độ phát triển công nghiệp hoá, đô thị hoá ngày càng nhanh; các đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước tiếp tục được mở rộng, phát triển; các đô thị, trung tâm chính trị, văn hoá cả nước hoặc từng vùng phát triển nhanh chóng; các tổ hợp nhà nhiều tầng và siêu cao tầng phát triển mạnh; hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tăng nhanh, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Đây là điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội nhưng cũng đồng thời tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản nếu như không có những giải pháp, biện pháp quản lý, phòng ngừa phù hợp và tổ chức chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.

Công nghệ chữa cháy pin trên xe ôtô điện tại Mỹ

 I. Đặt vấn đề

Theo Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) thì từ tháng 08/2012 đã bắt đầu nghiên cứu về nguy cơ cháy nổ của pin Lithium-ion trong xe điện thông qua 2 trường hợp: pin điện cao áp có bị cháy khi đang được sạc và khi gặp tai nạn giao thông. Qua đó, tháng 10/2017, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: sự đánh lửa của các dung môi điện phân dễ cháy được sử dụng trong hệ thống pin Li-ion được dự đoán là bằng hoặc ít hơn so với nhiên liệu xăng hoặc dầu diesel. Do đó, pin ô tô điện Li-ion sẽ ít gây cháy nổ hơn do lượng dung môi dễ cháy được giải phóng và đốt cháy trong tình huống hỏng hóc là rất nhỏ.

Bài 2- Đề án số 10: Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, gắn với từng bước hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

 Hơn 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các lực lượng trong và ngoài ngành, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận phòng, chống giặc lửa. Chủ động nắm, phân tích, đánh giá tình hình, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, kiềm chế gia tăng số vụ và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày càng được đẩy mạnh; theo đó, đã hình thành nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao...; nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm như dầu khí, xăng dầu, điện, hóa chất, dệt may... được mở rộng và phát triển. Bên cạnh đó, cùng với tác động tiêu cực của các yếu tố an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, an ninh mạng đang đặt ra những vấn đề, thách thức mới cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH và xây dựng lực lượng.

Bài 5 - Đề án số 10: Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC

 Xác định rõ tầm quan trọng của công tác PCCC, trong đó phòng cháy là cốt lõi, mà công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC là biện pháp nghiệp vụ cơ bản, phòng ngừa đầu tiên, mang tính khoa học kỹ thuật chuyên sâu về PCCC, ngay từ năm 1961 nhà nước đã quy định công tác thỏa thuận thiết kế và thiết bị PCCC tại Pháp lệnh quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác PCCC và đến năm 2001 đã quy định công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC tại Luật phòng cháy và chữa cháy.

Bài 3- Đề án số 10: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC trong tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (PCCC) là một bộ phận không thể tách rời của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vai trò chiến lược lâu dài, quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn PCCC. Xây dựng phong trào Toàn dân PCCC phát triển lớn mạnh là góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.