MUA SẮM VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ THỰC HÀNH CÁC TÌNH HUỐNG CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

 Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) dự kiến mua sắm “Vật tư, phương tiện phục vụ thực hành các tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” sử dụng cho các lớp huấn luyện cơ bản về kĩ năng nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho CBCS thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động và chiến sĩ nghĩa vụ mới năm 2023.

Nếu Công ty/đơn vị có khả năng cung cấp, đề nghị cung cấp bản chào giá, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa cho Cục Cảnh sát PCCC và CNCH theo thông tin và nội dung cụ thể tại Yêu cầu báo giá kèm theo./.

Nhấp chuột vào đây để tải Yêu cầu báo giá: LinkClick.aspx

Phòng 9/Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

ĐẦU TƯ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PCCC VÀ CNCH NĂM 2023

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) dự kiến mua sắm một số vật tư, trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ phục vụ công tác PCCC và CNCH năm 2023.

Nếu Công ty/đơn vị có khả năng cung cấp, đề nghị cung cấp bản chào giá, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa cho Cục Cảnh sát PCCC và CNCH theo thông tin và nội dung cụ thể tại các Yêu cầu báo giá kèm theo.

Nhấp chuột vào đây để tải Yêu cầu báo giá: LinkClick.aspx

Phòng 9/Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

In phôi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2023.

 Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dự kiến in phôi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2023.

Nếu Công ty/đơn vị có khả năng cung cấp, đề nghị cung cấp bản chào giá, (Chi tiết tại Yêu cầu báo giá kèm theo)

Nhấp chuột vào đây để tải  yêu cầu báo giá: LinkClick.aspx

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “TRUNG TÂM CHỈ HUY LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BỘ CÔNG AN”

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) dự kiến thuê đơn vị tư vấn lập Báo cáo đề xuất xin giấy phép môi trường cho dự án “Trung tâm chỉ huy lực lượng Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an”.
 
Nếu Công ty/đơn vị có năng lực, kinh nghiệm, đề nghị cung cấp báo giá chi phí tư vấn lập Báo cáo đề xuất xin giấy phép môi trường cho dự án “Trung tâm chỉ huy lực lượng Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an” cho Cục Cảnh sát PCCC và CNCH theo thông tin và nội dung cụ thể tại Văn bản số 230/PCCC&CNCH ngày 07/02/2023 kèm theo.

Các tin khác:

Xem theo ngày