Thư đề nghị quan tâm: Thuê hệ thống máy chủ vận hành các phần mềm nghiệp vụ PCCC

 Thuê hệ thống máy chủ vận hành các phần mềm nghiệp vụ PCCC

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) có nhu cầu thuê hệ thống máy chủ để cài đặt, sử dụng các phần mềm phục vụ quản lý công tác phòng cháy và chữa cháy.

Nếu Công ty/đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ, đề nghị cung cấp bản chào giá của đơn vị cho Cục Cảnh sát PCCC và CNCH theo thông tin và nội dung cụ thể tại các Yêu cầu báo giá kèm theo.

* Nhấp chuột vào đây để tải Văn bản: LinkClick.aspx

Thông báo mời thầu: Về việc in Logo biểu trưng

1. Nhấp chuột vào đây để xem nội dung: LinkClick.aspx

2. Mẫu Logo: