STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TCVN 2023 TCVN 7568-29: 2023 Hệ thống báo cháy - Phần 29: Đầu báo cháy Video
2 TCVN 2023 TCVN 13657:2023 Phòng cháy chữa cháy- Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao- Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
3 TCVN 2023 TCVN 13927:2023 Phòng cháy chữa cháy- Phương tiện bảo vệ cá nhân- Dây cứu nạn, cứu hộ có độ giãn thấp
4 TCVN 2023 TCVN 13926:2023 Phòng cháy chữa cháy- Hệ thống chữa cháy đóng gói (Package)
5 QCVN 03: 2023 2023 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy
6 TCVN 13457_1:2022 2022 Phòng cháy chữa cháy-Chất chữa cháy gốc nước-Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
7 TCVN 12366-1:2022 2022 Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình-Phần 1: Yêu cầu chung
8 TCVN 12366-2: 2022 2022 Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình-Phần 2: Tính tương thích
9 TCVN 13316-3: 2022 2022 Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa cháy - Phần 3: Xe chữa cháy hóa chất
10 TCVN 13316-2: 2022 2022 Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa cháy-Phần 2: Xe chữa cháy có Xitec
11 TCVN 13456 2022 2022 Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn- Yêu cầu kỹ thuật
12 TCVN 13455:2022 2022 Phòng cháy chữa cháy -Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống Sprinkler - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
13 TCVN 12314_2:2021 2021 Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt-Phần 2: Bình khí chữa cháy
14 TCVN 13418: 2021 2021 Phòng cháy chữa cháy -Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
15 TCVN 13332: 2021 2021 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp- Mặt nạ trùm toàn bộ khuôn mặt - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
16 TCVN 5738-2021 2021 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật
17 TCVN 13316-1.2021 2021 Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa cháy - Yêu cầu chung và phương pháp thử
18 TCVN 13261: 2021 2021 Phòng cháy chữa cháy - Lăng chữa cháy phun nước cầm tay - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
19 TCVN 12360-2021 2021 Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy mini - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
20 QCVN 03:2011/BCA 2021 Quy chuẩn quốc gia về phương tiện PCCC
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7« Trước · Sau »
Tìm kiếm: