STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 QCVN 02 :2020/BCT 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng
2 QCVN 05 :2020/BCT 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
3 QCVN 01 :2020/BCT 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
4 QCVN 06:2020/BXD 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
5 QCVN 02:2020/BCA 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy
6 QCVN 01: 2019/BXD 2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng
7 QCVN 01: 2019/BCA 2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt
8 QCVN 01 :2019/BCT 2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ
9 QCVN 02 :2019/BCT 2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng
10 QCVN 04:2019/BXD 2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư
11 QCVN 08:2018/BXD 2018 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình tàu điện ngầm
12 QCVN 13:2018/BXD 2018 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô-tô
13 TCVN 12110:2018 2018 Tiêu chuẩn bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong
14 TCVN 12314.1-2018 2018 Tiêu chuẩn bình chữa cháy tự động kích hoạt
15 TCVN 12367:2018 2018 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - ủng chữa cháy
16 TCVN 12366-5:2018 2018 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - mũ bảo vệ
17 TCVN 12366-3:2018 2018 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - quần áo chữa cháy
18 QCVN 02:2017/BCT 2017 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini
19 QCVN 02:2015/BCT 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại kíp nổ điện
20 QCVN 01:2015/BCT 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy nổ mìn điện
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6« Trước · Sau »
Tìm kiếm: