STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 QCVN 2023 Bản dịch Tiếng Anh nội dung QCVN 03:2023/BCA
2 TCVN 2023 TCVN 13878:2023 Phòng cháy chữa cháy - Hầm đường bộ - Yêu cầu thiết kế
3 TCVN 2023 TCVN 13877-2:2023 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng bột- Phần 2: Yêu cầu thiết kế.
4 TCVN 2023 TCVN 5739:2023 Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chữa cháy - Thiết bị đầu nối.
5 TCVN 2023 TCVN 13316-6:2023 Phòng cháy chữa cháy – xe ô tô chữa cháy - Phần 6: Xe chữa cháy hệ thống bọt khí nén.
6 TCVN 2023 TCVN 7568-25:2023 Hệ thống báo cháy - Phần 25: Các bộ phận sử dụng đường truyền vô tuyến
7 TCVN 2023 TCVN 5740:2023 Phòng cháy chữa cháy - Vòi đẩy chữa cháy
8 TCVN 2023 TCVN 13657-1:2023 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao – Phần 1: Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
9 TCVN 2023 TCVN 3890:2023 Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí.
10 TCVN 2023 TCVN 7568-29: 2023 Hệ thống báo cháy - Phần 29: Đầu báo cháy Video
11 TCVN 2023 TCVN 13657:2023 Phòng cháy chữa cháy- Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao- Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
12 TCVN 2023 TCVN 13927:2023 Phòng cháy chữa cháy- Phương tiện bảo vệ cá nhân- Dây cứu nạn, cứu hộ có độ giãn thấp
13 TCVN 2023 TCVN 13926:2023 Phòng cháy chữa cháy- Hệ thống chữa cháy đóng gói (Package)
14 QCVN 03: 2023 2023 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy
15 TCVN 13457_1:2022 2022 Phòng cháy chữa cháy-Chất chữa cháy gốc nước-Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
16 TCVN 12366-1:2022 2022 Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình-Phần 1: Yêu cầu chung
17 TCVN 12366-2: 2022 2022 Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình-Phần 2: Tính tương thích
18 TCVN 13316-3: 2022 2022 Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa cháy - Phần 3: Xe chữa cháy hóa chất
19 TCVN 13316-2: 2022 2022 Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa cháy-Phần 2: Xe chữa cháy có Xitec
20 TCVN 13456 2022 2022 Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn- Yêu cầu kỹ thuật
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7« Trước · Sau »
Tìm kiếm: