STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TCVN 13457_1:2022 2022 Phòng cháy chữa cháy-Chất chữa cháy gốc nước-Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
2 TCVN 12366-1:2022 2022 Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình-Phần 1: Yêu cầu chung
3 TCVN 12366-2: 2022 2022 Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình-Phần 2: Tính tương thích
4 TCVN 13316-3: 2022 2022 Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa cháy - Phần 3: Xe chữa cháy hóa chất
5 TCVN 13316-2: 2022 2022 Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa cháy-Phần 2: Xe chữa cháy có Xitec
6 TCVN 13456 2022 2022 Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn- Yêu cầu kỹ thuật
7 TCVN 13455:2022 2022 Phòng cháy chữa cháy -Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống Sprinkler - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
8 TCVN 12314_2:2021 2021 Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt-Phần 2: Bình khí chữa cháy
9 TCVN 13418: 2021 2021 Phòng cháy chữa cháy -Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
10 TCVN 13332: 2021 2021 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp- Mặt nạ trùm toàn bộ khuôn mặt - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
11 TCVN 5738-2021 2021 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật
12 TCVN 13316-1.2021 2021 Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa cháy - Yêu cầu chung và phương pháp thử
13 TCVN 13261: 2021 2021 Phòng cháy chữa cháy - Lăng chữa cháy phun nước cầm tay - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
14 TCVN 12360-2021 2021 Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy mini - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
15 QCVN 03:2011/BCA 2021 Quy chuẩn quốc gia về phương tiện PCCC
16 TCVN 6102 2020 Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy - Bột
17 QCVN 02 :2020/BCT 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng
18 QCVN 05 :2020/BCT 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
19 QCVN 01 :2020/BCT 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
20 QCVN 06:2020/BXD 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6« Trước · Sau »
Tìm kiếm: