STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 QCVN 02:2020/BCA 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy
2 TCVN 12366-3:2018 2018 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - quần áo chữa cháy
3 TCVN 12366-5:2018 2018 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - mũ bảo vệ
4 TCVN 12367:2018 2018 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - ủng chữa cháy
5 TCVN 12314.1-2018 2018 Tiêu chuẩn bình chữa cháy tự động kích hoạt
6 TCVN 12110:2018 2018 Tiêu chuẩn bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong
7 QCVN 02:2017/BCT 2017 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini
8 QCVN 02:2015/BCT 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại kíp nổ điện
9 QCVN 01:2015/BCT 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy nổ mìn điện
10 TCVN 7568-8:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tiêu chí chất lượng cho các đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng cảm biến Cacbon môn xít kết hợp với cảm biến nhiệt trong các hệ thống báo cháy
11 TCVN 7568-9:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử sử dụng các đám cháy thử sử dụng cho các đầu báo cháy trong các hệ thống báo cháy
12 TCVN 7568-10:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử sử dụng cho các đầu báo cháy lửa kiểu điểm trong các hệ thống báo cháy
13 TCVN 7568-11:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử và tiêu chí chất lượng cho các hộp nút ấn báo cháy trong các hệ thống báo cháy
14 Tiêu chuẩn 7568-12:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử và tiêu chí chất lượng cho các đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng tia chiếu quang học trong các hệ thống báo cháy
15 Tiêu chuẩn 7568-13:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu về tính tương thích của các bộ phận trong các hệ thống báo cháy
16 TCVN 7568-14:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong và xung quanh tòa nhà
17 Tiêu chuẩn 7568-15:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp thử và tiêu chí chất lượng cho đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt
18 Tiêu chuẩn 7568-3:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và chuẩn tính năng cho các thiết bị báo cháy bằng âm thanh
19 QCVN 01:2014/BCT 2014 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động
20 TCVN 7568-2:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tiêu chí tính năng đối với trung tâm báo cháy
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5« Trước · Sau »
Tìm kiếm: