STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TCVN 7161-1:2022 2022 Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 1- Yêu cầu chung
2 TCVN 7336:2021 2021 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
3 TCVN 13333-2021 Hệ thống Aerosol 2021 Hệ thống chữa cháy bằng Sol-khí - Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng.
4 TCVN 7161-5: 2020 2020 Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 5: Khí chữa cháy FK-5-1-12
5 Tiêu chuẩn 7568-7:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tiêu chí chất lượng cho các đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng hoặc ion hóa trong các hệ thống báo cháy
6 TCVN 10544:2014 2014 Tiêu chuẩn ô ngăn hình mạng trong xây dựng hạ tầng công trình
7 TCVN 9369:2012 2012 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế các loại nhà hát
8 TCVN 9365:2012 2012 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hóa - thể thảo
9 TCVN 9206:2012 2012 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế đặt các thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng
10 TCVN 4601:2012 2012 Tiêu chuẩn yêu cầu thiết kế công sở cơ quan hành chính nhà nước
11 TCVN 4529:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế xí công trình thể thao, nhà thể thao
12 TCVN 4514:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế xí nghiệp công nghiệp - tổng mặt bằng
13 TCVN 4470:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa
14 TCVN 4205:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế công trình thể thao, sân thể thao
15 Tiêu chuẩn 8794:2011 2011 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các trường trung học
16 TCVN 8793:2011 2011 Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các trường tiểu học
17 TCVN 3907:2011 2011 Tiêu chuẩn trường mầm non - yêu cầu thiết kế
18 TCVN 6396-72:2010 2010 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu an toàn thang máy chữa cháy
19 TCVN 7161-13:2009 2009 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu cho khí chữa cháy IG-100 trong các hệ thống chữa cháy bằng khí
20 TCVN 7161-9:2009 2009 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu cho khí chữa cháy HFC 227ea dùng trong các hệ thống chữa cháy bằng khí
Trang:1 - 2« Trước · Sau »
Tìm kiếm: