Hướng dẫn nghiệp vụ

Gương người tốt VT

Hỏi đáp - Tố giác

Trang địa phương

Lịch Tiếp Dân Của Lãnh Đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH năm 2018

05/01/2018 10:03:09 SA

 

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Luật tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thực hiện,
Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thông báo lịch tiếp công dân năm 2018 của đồng chí Cục trưởng như sau:

STT NGÀY THÁNG HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
 1   30/01/2018  Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh Cục trưởng
 2 27/02/2018   Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh  Cục trưởng 
 3 28/3/2018   Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh  Cục trưởng 
 4 24/4/2018   Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh  Cục trưởng 
 5 29/5/2018   Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh  Cục trưởng 
 6 26/6/2018   Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh Cục trưởng
 7 31/7/2018  Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh Cục trưởng
 8 28/8/2018  Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh  Cục trưởng 
 9 25/9/2018  Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh Cục trưởng
 10 30/10/2018  Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh   Cục trưởng 
 11 27/11/2018  Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh   Cục trưởng 
 12 25/12/2018 Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh  Cục trưởng 

Thời gian: Vào giời làm việc hành chính

Địa điểm: Tại Phòng tiếp dân, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (tầng 1, số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

 

Thống kê

Số người Online:  31

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website