Hướng dẫn thủ tục HC

Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy   1871 01/11/2019 5:56:03 CH

Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy và các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ

Thủ tục nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy   1358 01/11/2019 5:43:20 CH

Thủ tục nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ

Thống kê

Số người Online:  28

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website