STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thông tư 18/2020/TT-BCA 2020 Thông tư quy định về việc thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân
2 Thông tư số 52/2020/TT-BCA 2020 Thông tư số 52/2020/TT-BCA ngày 26/5/2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy
3 08/2018/TT-BCA 2018 Thông tư quy định chi tiết một số điều của nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
4 16/2018/TT-BCA 2018 Thông tư quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
5 36/2018/TT-BCA 2018 Thông tư sửa đổi Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Phòng cháy, chữa cháy
6 112/2017/TT-BTC 2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy
7 258/2016/TT-BTC 2016 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy
8 227/2016/TT-BTC 2016 Thông tư hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện PCCC
9 39/2016/TT-BCA 2016 Thông tư quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy và triển khai hoạt động chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
10 60/2015/TT-BCA 2015 Thông tư quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
11 48/2015/TT-BCA 2015 Thông tư quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lục lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành
12 47/2015/TT-BCA 2015 Thông tư hướng dẫn về bảo đảm an toàn PCCC đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke
13 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC 2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
14 52/2014/TT-BCA 2014 Thông tư quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy
15 56/2014/TT-BCA 2014 Thông tư quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành
16 66/2014/TT-BCA 2014 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ
17 Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA hướng dẫn thực hiện việc cấp nước PCCC tại đô thị và khu công nghiệp
18 Thông tư liên tịch số 03/2014 Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT/BCA-BQP quy định chi tiết thi hành Nghị định số 78/2011/NĐ-CP quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác PCCC đối với cơ sở quốc phòng
19 Thông tư số 55/2020/TT-BCA Thông tư số 55/2020/TT-BCA quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân
Tìm kiếm: