STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1 24/4/2007 Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 130/2006/NĐ-CP Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
2 2 10/4/2009 Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA của Bộ Xây dựng và Bộ Công an về Hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp
3 3 11/8/2009 Thông tư số 23/2009/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp
4 5 11/10/2010 Thông tư số 35/2010/TT-BCA quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm
5 6 19/10/2010 Biểu mẫu kèm theo Thông tư 35/2010/TT-BCA
6 7 30/12/2010 Thông tư số 220/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
7 8 29/5/2012 Thông tư số 30/2012/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và nghị định quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh
8 9 21/11/2013 Thông tư số 63 /2013/TT-BCA của Bộ Công an Quy định về điều lệnh kiểm tra của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
9 10 26/11/2013 Thông tư số 65/2013/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
10 11 31/12/2013 Thông tư liên tịch số 214/2013/TTLT-BTC-BCA, sửa đổi một số điều của Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA ngày 24/4/2007 về chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
11 13 16/6/2014 Cac mau kem theo Thong tu so 11
12 14 28/10/2014 Thông tư số 52 /2014/TT-BCA Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy
13 15 12/11/2014 Thông tư số 56 /2014/TT-BCA Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành
14 16 16/12/2014 Thông tư số 66/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ
15 48/2015/TT-BCA 06/10/2015 Thông tư số 48/2015/TT-BCA của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lục lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành
16 47/2015/TT-BCA 06/10/2015 Thông tư số 47/2015/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn về bảo đảm an toàn PCCC đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke
17 227/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 227/2016/TT-BTC Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện PCCC
18 39/2016/TT-BCA 04/10/2016 Thông tư số 39/2016/TT-BCA quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy và triển khai hoạt động chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
19 Thông tư 36/2018/TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Phòng cháy, chữa cháy 5/12/2018 Thông tư 36/2018/TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Phòng cháy, chữa cháy
20 53/2009/TT-BCA 30/9/2009 Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PC&CC
Tìm kiếm:

Thống kê

Số người Online:  21

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website