Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tháng 4-2024

 Trong tháng 4, toàn quốc xảy ra 372 vụ cháy, làm chết 03 người, làm bị thương 02 người, về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 18,69 tỷ đồng và 43,94 ha rừng.

Thông cáo báo chí về PCCC và CNCH năm 2023

 Năm 2023, toàn quốc xảy ra 3.440 vụ cháy, làm chết 146 người, bị thương 109 người, thiệt hại về tài sản sơ bộ ước tính khoảng 878 tỷ đồng và 236 ha rừng.

Xảy ra 16 vụ nổ, làm 11 người chết, bị thương 27 người.

Thông cáo báo chí về tình hình cháy và cứu nạn, cứu hộ tháng 11 năm 2023

 Trong tháng 11, toàn quốc xảy ra 145 vụ cháy, làm chết 03 người, làm bị thương 06 người, về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 28,52 tỷ đồng. Xảy ra 01 vụ nổ, làm chết 03 người, bị thương 01 người. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các địa phương đã xuất 952 lượt phương tiện và 6.118 lượt CBCS tổ chức chữa cháy và CNCH 199/234 vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Trực tiếp hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người bị nạn ra nơi an toàn, tìm được 54 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng, tổ chức di chuyển tài sản và cứu được tài sản trị hàng tỷ đồng trong các vụ cháy, nổ, sự cố tai nạn.

Thông cáo báo chí tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tháng 10.2023

 Trong tháng 10, toàn quốc xảy ra 152 vụ cháy, làm chết 06 người, làm bị thương 02 người, về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 19,26 tỷ đồng; xảy ra 02 vụ nổ, làm chết 01 người, bị thương 02 người. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các địa phương đã trực tiếp tổ chức CNCH 100 vụ sự cố, tai nạn, cứu được 12 người, tìm được 65 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 9/2023

Tình hình cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ: Trong tháng, toàn quốc xảy ra 198 vụ cháy, làm chết 63 người, bị thương 46 người, thiệt hại tài sản ước tính 9,8 tỷ đồng và 19 ha rừng. Trong tháng, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trực tiếp tham gia 103 vụ CNCH; tổ chức cứu được 24 người, tìm được 78 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Các tin khác:

Xem theo ngày