TÀI LIỆU BÁO CHÍ VỀ CÔNG TÁC PCCC VÀ CNCH NĂM 2020

(Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/11/2020)

1. Tình hình cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ 

a) Tình hình cháy, nổ

Toàn quốc xảy ra 5.354 vụ cháy (trong đó: 2.764 vụ cháy nhà dân, cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, cháy rừng và 2.590 vụ sự cố cháy người dân tự dập tắt, thiệt hại không đáng kể). Số vụ cháy lớn 39/5.354 = 0,72%,  làm chết 75 người, bị thương 144 người, thiệt hại tài sản 932,023 tỷ đồng và 1.411,7 ha rừng.

Xảy ra 33 vụ nổ, làm 14 người chết và 40 người bị thương.

b) Tình hình cứu nạn, cứu hộ

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã trực tiếp tổ chức 2.825 vụ CNCH (1.428 vụ CNCH trong đám cháy và 2.016 vụ CNCH sự cố, tai nạn khác. Tổ chức hướng dẫn thoát nạn được gần 3.000 người; trực tiếp cứu được 1.260 người; tìm được 722 thi thể nạn nhân bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

c) So sánh, phân tích và đánh giá tình hình cháy, nổ và CNCH

- So với năm 2019:

Số vụ cháy tại nhà dân, cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, cháy rừng giảm 1.026 vụ (-27,07%, 2.764/3.790 vụ), giảm 10 người chết (-11,7%, 75/85 người), tăng 14 người bị thương (+11,11%, 144/126 người), thiệt hại tài sản giảm 595,179 tỷ đồng (-38,97%, 932,023/1.527,202 tỷ đồng).

Số vụ nổ tăng 05 vụ (+17,81%, 33/28 vụ); số người chết giảm 02 người (-12,5%, 14/16 người); số người bị thương giảm 07 người (-14,89%, 40/47 người).

- Về địa bàn xảy ra cháy: Thành thị xảy ra 1.443 vụ (chiếm 52,2%); nông thôn xảy ra 1.321 vụ (chiếm 47,8%).

- Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy: Đã điều tra làm rõ 2.000 vụ (chiếm 72,35%); trong đó: Do sự cố hệ thống, thiết bị điện 1.201 vụ (chiếm 60,05%); do sơ suất bất cẩn sử dụng lửa, nhiệt 512 vụ (chiếm 25,6%); do sự cố kỹ thuật 89 vụ (chiếm 4,45%); do vi phạm quy định về PCCC 27 vụ (chiếm 1,35%); do tự cháy 27 vụ (chiếm 1,35%); do tai nạn giao thông 22 vụ (chiếm 1,1%); do tác động của các hiện tượng thiên nhiên 13 vụ (chiếm 0,65%); nguyên nhân khác 109 vụ (chiếm 5,45%); đang điều tra 764 vụ (chiếm 27,64%).

- Xảy ra 39 vụ cháy lớn, thiệt hại nghiêm trọng, chiếm 0,72% tổng số vụ cháy làm chết 03 người, bị thương 08 người, thiệt hại về tài sản ước tính 350,9 tỷ đồng. Thiệt hại do cháy lớn gây ra trong năm 2020 chỉ chiếm 37,6% tổng thiệt hại. Tuy nhiên có tới 18 vụ cháy lớn số thiệt hại chưa được thống kê.

- Tình hình cháy trong khu dân cư, nhà dân, nhà ở kết hợp kinh doanh tiếp tục diễn biến phức tạp. Khu vực này xảy ra 1.127/2.764 vụ cháy (chiếm 40,7%). Nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Nguyên nhân trực tiếp xảy ra cháy chủ yếu là do sự cố hệ thống, thiết bị điện và sơ suất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. 

2. Kết quả các mặt công tác của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

- Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; tham mưu tổ chức sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy"; tham mưu cho lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, UBND các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 14/12/2020 đã có 58/63 UBND các địa phương và 10/19 Bộ, ngành báo cáo kết quả thực hiện.

- Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã tích cực tham mưu, đề xuất Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (đây là Nghị định thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC). Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các địa phương đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND cấp tỉnh ban hành gần 500 văn bản; Công an các địa phương ban hành trên 2.900 văn bản; lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và Công an cấp huyện ban hành trên 20.000 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH.

- Toàn lực lượng đã phối hợp với các cơ quan báo, đài xây dựng và đăng phát 5.523 phóng sự; 8.734 tin bài; treo 43.888 băng rôn; phát hành 52.402.190 tờ rơi, tài liệu, khuyến cáo; tuyên truyền lưu động 7.616 lượt; tổ chức 36.118 buổi tuyên truyền miệng thu hút 1.656.843 lượt người nghe. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ 13.646 lớp với 522.953 lượt học viên, cấp 414.643 chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ. Củng cố 18.1060 đội PCCC cơ sở, dân phòng và chuyên ngành với tổng số 171.857 đội viên; xây dựng mới 5.289 đội PCCC cơ sở, dân phòng, chuyên ngành với 49.105 đội viên; đổi mới giao diện, nâng cao chất lượng nội dung trang thông tin điện tử của lực lượng; chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an các địa phương xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình phong trào trong công tác PCCC như: “Cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn PCCC”,“Cụm dân cư an toàn về PCCC”, “Đơn vị điển hình tiên tiến và khu phố an toàn về PCCC”, “Cụm làng nghề, cụm công nghiệp an toàn PCCC"...

- Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các địa phương tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC 305.983 lượt cơ sở, lập 305.983 biên bản kiểm tra; kiến nghị khắc phục 256.262 tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC. Lập 15.953 biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính 15.953 trường hợp với tổng số tiền phạt 61,148 tỷ đồng; tạm đình chỉ 522 trường hợp; đình chỉ hoạt động 521 trường hợp. Cục Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp xử phạt vi phạm hành chính 28 trường hợp với tổng số tiền phạt là 2,273 tỷ đồng. Hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành tăng cường tự kiểm tra, khắc phục những sơ hở, thiếu sót về PCCC.

- Công tác chữa cháy được tổ chức hiệu quả, cứu được hàng trăm người bị nạn, hướng dẫn hàng ngàn người thoát nạn an toàn, bảo vệ được một lượng tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Trong năm qua, toàn lực lượng đã tổ chức rà soát, xây dựng mới 14.989 phương án chữa cháy và 6.359 phương án CNCH; bổ sung chỉnh lý 4.625 phương án chữa cháy và 980 phương án CNCH; tổ chức thực tập 7.240 phương án chữa cháy và 1.653 phương án CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; hướng dẫn cơ sở xây dựng 93.294 phương án chữa cháy và 43.046 phương án CNCH; bổ sung, chỉnh lý 17.637 phương án chữa cháy và 12.742 phương án CNCH; hướng dẫn tổ chức thực tập hơn 71.281 phương án chữa cháy và 33.571 phương án CNCH; điều động 19.741 lượt phương tiện các loại và trên 110.506 lượt CBCS trực tiếp tham gia tổ chức công tác chữa cháy và CNCH 3.685/4.194 vụ cháy, nổ, sự cố,tai nạn (2.283 vụ cháy, 05 vụ nổ và 1.397 vụ CNCH), chiếm 87,86%, số vụ còn lại được lực lượng PCCC tại chỗ tự dập tắt.

- Tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào trong lĩnh vực PCCC và CNCH; tổ chức rà soát ban hành kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC trong giai đoạn 05 năm, từ 2020 - 2025...

- Công tác xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện luôn được quan tâm đầu tư theo hướng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để vận dụng những tiến bộ của khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực PCCC và CNCH phù hợp điều kiện Việt Nam.

- Công tác cải cách hành chính trong PCCC và CNCH được triển khai quyết liệt. Ngoài việc ban hành các kế hoạch triển khai của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã rà soát, ban hành 06 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục; xây dựng, triển khai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm mục tiêu 3 giảm (thời gian, thủ tục, chi phí) trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính về PCCC.

Hướng dẫn, chỉ đạo Công an các địa phương tập trung công tác cải cách hành chính trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH; xây dựng 14 quy trình giải quyết thủ tục hành chính và quy trình nghiệp vụ PCCC và CNCH để triển khai thực hiện. Lực lượng Cảnh sát PCCC các địa phương đã thẩm duyệt về PCCC trên 8.000 công trình; chấp thuận địa điểm xây dựng cho 578 công trình; góp ý thiết kế cơ sở cho 1.568 công trình; tổ chức nghiệm thu cho 4.862 công trình.

3. Phương hướng công tác trọng tâm năm 2021

- Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy, Chỉ thị 47 của Ban Bí thư, Nghị quyết 99 của Quốc hội; xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu thực tế.

- Tổ chức triển khai bảo đảm an toàn PCCC và CNCH bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XV theo sự phân công; tập trung chỉ đạo Công an các địa phương triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH các sự kiện văn hóa chính trị, các lễ hội diễn ra trong năm 2021, đặc biệt bảo đảm an toàn PCCC và CNCH bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XV.

- Tổ chức Triển lãm và Hội nghị Quốc tế về kỹ thuật, thiết bị an ninh, an toàn PCCC Việt Nam năm 2021. Tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ về PCCC năm 2021. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các nhiệm vụ, đề tài khoa học.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961-04/10/2021) và 20 năm ngày toàn dân PCCC (04/10/2001-04/10/2021).

- Tham mưu Chính phủ phê duyệt Đề án “Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” và điều chỉnh, bổ sung Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trong nội dung quy hoạch hạ tầng PCCC giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hướng dẫn lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành và dân phòng triển khai thực hiện tốt công tác PCCC tại địa bàn, cơ sở. Duy trì, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; nghiên cứu xây dựng mô hình, phong trào mới về PCCC và CNCH. Tổ chức thực hiện công tác tập huấn, huấn luyện PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, cơ sở, chuyên ngành và các đơn vị ngoài lực lượng đúng quy định.

- Tăng cường công tác quản lý PCCC và CNCH đối với địa bàn, cơ sở. Tổ chức rà soát, nắm tình hình và điều tra cơ bản về PCCC và CNCH; phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Tổ chức kiểm tra an toàn PCCC và CNCH bảo đảm đủ số lần, số lượt và trình tự thủ tục kiểm tra định kỳ, đột xuất theo quy định. Tổ chức thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về PCCC tại các đơn vị, cơ sở theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm công tác xử phạt vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, nổ nhanh chóng, kịp thời.

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC. Thực hiện công tác kiểm định phương tiện PCCC và CNCH theo đúng quy định.

- Thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện, kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cho CBCS các đơn vị chữa cháy và CNCH. Tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH bảo đảm 24/24h; tăng cường kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH. Tổ chức tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời, chính xác thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn; kịp thời điều động lực lượng phương tiện chữa cháy và CNCH nhanh chóng và hiệu quả; tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện các mặt công tác liên quan đến công tác chữa cháy, CNCH đối với các vụ cháy, vụ CNCH theo quy định. Tập trung rà soát, xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo đảm nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện chữa cháy và CNCH; bảo đảm biên chế và chất lượng lái xe. Đẩy mạnh tham mưu đề xuất UBND các cấp tận dụng các nguồn kinh phí phục vụ công tác PCCC và CNCH để mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác PCCC và CNCH. Bảo đảm hậu cần phục vụ yêu cầu công tác thường xuyên, thường trực chiến đấu.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực PCCC và CNCH theo định hướng phát triển khoa học công nghệ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Nghiên cứu, đề xuất các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy và CNCH, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực PCCC./.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

 

Thông cáo báo chí tháng 8

 Tháng 8-2020, thiệt hại do cháy gây ra giảm mạnh

Thông cáo báo chí tháng 7

Tháng 7-2020, 67 cơ sở bị tạm đình chỉ, 13 cơ sở bị đình chỉ hoạt động

Thông cáo báo chí: Vòng chung kết Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH năm 2020

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về việc tổ chức Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện quan trọng của đất nước và lực lượng CAND. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nâng cao thể lực, trình độ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và CNCH.

Thông cáo báo chí về công tác PCCC và CNCH tháng 6 năm 2020

Từ 15/5 đến 14/6, toàn quốc xảy ra 236 vụ cháy cơ sở, nhà dân; 27 vụ cháy rừng; 02 vụ nổ; làm chết 05 người, bị thương 15 người; thiệt hại về tài sản ước tính 30,675 tỷ đồng và 61,58 ha rừng.