Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 4 năm 2021

Tháng 4/2021, trong tháng toàn quốc xảy ra 502 vụ cháy và vụ sự cố (trong đó 161 vụ cháy theo quy định thống kê và 341 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân, cháy cỏ, rác và 05 vụ cháy rừng) làm chết 13 người, bị thương 09 người; thiệt hại tài sản ước tính 76,64 tỷ đồng và 16,02 ha rừng.

Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 02 năm 2021

Tháng 02/2021, toàn quốc xảy ra 205 vụ cháy và 15 vụ cháy rừng làm chết 11 người, bị thương 14 người; thiệt hại tài sản ước tính 25,47 tỷ đồng và 11,26 ha rừng.

Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố tháng 01 năm 2021

Tháng 01/2021, toàn quốc xảy ra 567 vụ cháy và sự cố cháy (trong đó 243 vụ cháy theo diện thống kê theo quy định và 324 vụ sự cố cháy nhỏ), làm chết 02 người, bị thương 08 người; thiệt hại tài sản ước tính 114,162 tỷ đồng và 33,64 ha rừng.

 

Tài liệu báo chí về công tác PCCC và CNCH năm 2020

(Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/11/2020)

1. Tình hình cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ 

Các tin khác:

Xem theo ngày