Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 5/2022

Tháng 5/2022, toàn quốc xảy ra 154 vụ cháy làm chết 10 người, bị thương 03 người; thiệt hại tài sản ước tính thành tiền khoảng 33,23 tỷ đồng và 6,36 ha rừng;xảy ra 319 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân, cháy cỏ rác. 

Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 01/2022 và 09 ngày tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

1. Tình hình cháy, nổ tháng 01/2022

Tháng 01/2022, toàn quốc xảy ra 153 vụ cháy và 05 vụ cháy rừng làm chết 09 người, bị thương 09 người; thiệt hại tài sản ước tính 25,14 tỷ đồng. 

Thông cáo báo chí về công tác PCCC và CNCH năm 2021

Theo thống kê, trong năm 2021, toàn quốc xảy ra 2.245 vụ cháy, làm chết 85 người, bị thương 130 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 374,42 tỷ đồng và khoảng 3.670 ha rừng. Xảy ra 21 vụ nổ, làm 12 người chết, bị thương 15 người. Ngoài ra, trong năm 2021 xảy ra 2.769 vụ sự cố (gồm 1.973 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân và 796 vụ cháy cỏ, rác).

Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 11 năm 2021

Tháng 11/2021, toàn quốc xảy ra 132 vụ cháy và 179 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân, cháy cỏ, rác, làm chết 02 người, bị thương 13 người, thiệt hại về tài sản ước tính 4,99 tỷ đồng. Xảy ra 01 vụ nổ, làm 01 người chết.