Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 4/2023

Tháng 4/2023, toàn quốc xảy ra 117 vụ cháy, làm chết 07 người, bị thương 12 người; thiệt hại tài sản ước tính 26,89 tỷ đồng và 19,8 ha rừng.

Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 11 năm 2022

Tháng 11/2022, toàn quốc xảy ra 198 vụ cháy làm chết 07 người, bị thương 03 người, thiệt hại về tài sản ước tính 52,78 tỷ đồng; xảy ra 285 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân và cháy cỏ, rác.

Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 10 năm 2022

Tháng 10/2022, toàn quốc xảy ra 104 vụ cháy làm chết 02 người, bị thương 07 người, thiệt hại về tài sản ước tính 31,9 tỷ đồng; xảy ra 266 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân và cháy cỏ, rác. 

Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 9/2022

Tháng 9/2022, toàn quốc xảy ra 138 vụ cháy làm chết 39 người, bị thương 30 người; thiệt hại tài sản ước tính thành tiền khoảng 14,91 tỷ đồng; xảy ra 277 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân và cháy cỏ, rác. 

Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 8/2022

Tháng 8/2022, toàn quốc xảy ra 134 vụ cháy làm chết 10 người, bị thương 07 người; thiệt hại tài sản ước tính 29,68 tỷ đồng; xảy ra 272 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân và cháy cỏ rác. Về tình hình nổ, xảy ra 03 vụ, làm 03 người bị thương.

Các tin khác:

Xem theo ngày