Hướng dẫn nghiệp vụ

Thực trạng công tác xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực PCCC và CNCH   312 18/02/2020 10:22:40 SA

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực PCCC và CNCH của Việt Nam hiện nay được đánh giá là khá đa dạng nhưng còn tồn tại nhiều bất cập. 

Thống kê

Số người Online:  16

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website