Gương người tốt, việc tốt trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tháng 11/2021

1. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắc Lắk

a) Vụ việc thứ nhất

 Từ ngày 08/10/2021 đến ngày 16/10/2021, do ảnh hưởng của cơn bão số 7, số 8 đã gây mưa trên diện rộng làm 09 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ea Súp bị ảnh hưởng nặng; nhiều vùng bị cô lập trong nước lũ; hàng trăm ngôi nhà bị ngập; nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở, nguy hiểm; giao thông bị chia cắt; người dân đối diện với vô vàn khó khăn.

Gương người tốt, việc tốt của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong tháng 07/2021

 1/Lực lượng CS PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội:

Gương người tốt, việc tốt của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong tháng 06/2021

1. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội 

Gương người tốt, việc tốt của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong tháng 05/2021

1. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội 

Gương người tốt, việc tốt của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong tháng 04/2021

1. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội