Hỏi đáp - Tố giác

Câu hỏi của bạn đọc angiaphatpccc@gmail.com   184 09/04/2018 3:55:51 CH

Kính gửi bạn đọc tại đại địa chỉ angiaphatpccc@gmail.com, sau khi nhận được câu hỏi của bạn, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn đọc có email: "taitran@ptsc.com.vn"   153 09/04/2018 3:55:49 CH

 Kính gửi bạn đọc tại đại địa chỉ taitran@ptsc.com.vn, sau khi nhận được câu hỏi của bạn, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn đọc có email: "phanhuynhkhanhvy@gmail.com"   412 26/01/2018 1:34:56 CH

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: phanhuynhkhanhvy@gmail.com

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về “kết luận điều tra vụ cháy".

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn đọc có email: "tungvu0120@gmail.com"   392 20/12/2017 9:43:28 SA

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: tungvu0120@gmail.com

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về “biên bản kiểm tra về PCCC".

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn đọc có email: "thongtinviphamdoanhnghiep@gmail.com"   302 20/12/2017 9:43:26 SA

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: thongtinviphamdoanhnghiep@gmail.com

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về “điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy ".

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Thống kê

Số người Online:  40

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website