Hỏi đáp - Tố giác

Câu hỏi của bạn đọc có email: hoangdieulinh304@gmail.com   878 24/07/2018 8:41:26 SA

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: hoangdieulinh304@gmail.com 

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về "điều kiện phòng cháy chữa cháy của tòa nhà chung cư"

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn đọc có email: thanhhoa.9966@gmail.com   685 18/07/2018 8:11:38 SA

 Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: thanhhoa.9966@gmail.com

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về "quy định về PCCC"

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn đọc có email: "dau55@yahoo.com.vn"   801 11/07/2018 3:38:47 CH

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: dau55@yahoo.com.vn

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về “cấp giấy xác nhận đủ điều kiện hành nghề Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sá và Thi công về PCCC".

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn đọc có email: "tungdalatcity0101@gmail.com"   634 11/07/2018 3:33:15 CH

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: tungdalatcity0101@gmail.com 

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về “thẩm duyệt thiết kế về PCCC".
Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

 

Câu hỏi của bạn đọc angiaphatpccc@gmail.com   584 09/04/2018 3:55:51 CH

Kính gửi bạn đọc tại đại địa chỉ angiaphatpccc@gmail.com, sau khi nhận được câu hỏi của bạn, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Thống kê

Số người Online:  36

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website