STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Phụ lục đính kèm 10/12/2019 Các phụ lục tại dự thảo lần 2 Nghị định sửa đổi Nghị định số 79/2014/NĐ-CP
2 104/2009/NĐ-CP 09/11/2009 Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
3 104/2009/NĐ-CP 23/03/2010 Phụ lục Nghị định 104/2009/NĐ-CP
4 78/2011/NĐ-CP 01/9/2011 Nghị định quy định việc phối hợp giữa BCA với BQP trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng
5 167/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, ana toàn xã hội, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình
6 79/2014/NĐ-CP 31/7/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
7 83/2017/NĐ-CP 18/7/2017 Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Phòng cháy, chữa cháy
8 23/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
9 71/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
10 156/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp
11 82/2018/NĐ-CP 22/5/2018 Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
12 96/2016/NĐ-CP 01/7/2016 Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Tìm kiếm:

Thống kê

Số người Online:  19

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website