Hướng dẫn nghiệp vụ

Gương người tốt VT

Hỏi đáp - Tố giác

Trang địa phương

Câu hỏi của bạn đọc có email: hvantuantl@gmail.com

19/06/2017 3:13:09 CH

Bạn đọc vantuantl@gmail.com  có đặt câu hỏi đề nghị được giải đáp nội dung sau:“Đối với những công trình khách sạn, nhà nghỉ cao từ 05 tầng trở lên đã xây dựng cách đây 10 năm, 15 năm được cấp đủ điều kiện an toàn PCCC theo quy định cũ nhưng không còn phù hợp theo tiêu chuẩn về PCCC hiện hành thì có phải bắt buộc thiết kế thi công hệ thống PCCC để phù hợp với các quy định hiện hành không ?". 

Trả lời: 

Về vấn đề này, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH trả lời như sau: 

Công trình khách sạn, nhà nghỉ cao từ 05 tầng trở lên đã xây dựng cách đây 10 năm, 15 năm được cấp đủ điều kiện an toàn PCCC theo quy định cũ. Có hai trường hợp như sau:

Trường hợp từ khi đưa công trình vào sử dụng đến nay, không có cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng so với thiết kế và thực tế ở thời điểm đã được cấp đủ điều kiện an toàn PCCC, thì không bắt buộc phải thi công hệ thống PCCC theo quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn PCCC cháy cho công trình chủ cơ sở nên có kế hoạch để trang bị bổ sung các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC theo quy định hiện hành.

Trường hợp trong quá trình sử dụng, công trình có cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng thì căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ "quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy”, thì việc thiết kế, thi công các giải pháp an toàn PCCC (trong đó có hệ thống PCCC) theo các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Đồng thời, hồ sơ thiết kế điều chỉnh về PCCC phải được Cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt và kiểm tra nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng theo đúng quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Điều 7 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

 

Vậy, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo để bạn đọc tại địa chỉ vantuantl@gmail.com biết.”

 

Thống kê

Số người Online:  41

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website