Chiến công vẻ vang của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trong kháng chiến chống Mỹ

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) chính thức được thành lập ngày 04.10.1961, khi công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đang trên đà phát triển, gánh vác vai trò hậu phương lớn, chi viện cho chiến trường lớn miền Nam đánh Mỹ. Cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, lực lượng Cảnh sát PCCC dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương Đảng và sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Công an (tiền thân là Bộ Nội vụ) đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh xương máu, lập nhiều chiến công xuất sắc góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Các tin khác:

Xem theo ngày