Lý luận công tác CNCH

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ   7856 18/05/2015 2:24:41 CH

 Năm 2014 lực luợng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đã hoàn thành các chỉ tiêu công tác lớn, trong đó đã nâng cao hiệu lực quản lý nhà nuớc đối vói công tác PCCC và CNCH; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ xử lý kịp thời, có hiệu quả các diễn biến nổi lên trong công tác PCCC, tập trung bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị - xã hội, kiềm chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nuớc.

 

Các tin khác:

Xem theo ngày  

Thống kê

Số người Online:  25

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website