Tư vấn, trả lời

Câu hỏi của bạn đọc có email: "haidoan288@gmail.com"   111 05/10/2017 8:33:49 SA

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: haidoan@gmail.com

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về việc “Công ty của bạn có thể tự huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC các đối tượng thuộc phạm vi mình quản lý.

Vậy yêu cầu của Luật về việc tự huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC thuộc trường hợp trên là gì?

- Yêu cầu về nội dung, chương trình đào tạo?

- Yêu cầu về điều kiện giảng viên?

- Nếu không cấp giấy GCN thì ghi nhận kết quả đào tạo vào đâu?

- Sổ theo dõi công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC (hiện tại không có mẫu) có được hiểu là danh sách để người lao động ký tên khi tham gia đào tạo đúng không?".

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn đọc có email: "hang.dinh.hubt@gmail.com"   124 28/09/2017 8:14:09 SA

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: hang.dinh.hubt@gmail.com

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về việc “Mua cuộn vòi chữa cháy OSW, dài 20, 17 bar, có chứng chỉ CO, CQ và tem kiểm định tròn". Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

 

Câu hỏi của bạn đọc có email: "luucong93@gmail.com"   124 28/09/2017 8:11:04 SA

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: luucong93@gmail.com

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về việc “giải đáp về quy định thiết kế hệ thống chữa cháy tự động đối với cơ sở kinh doanh karaoke có quy mô 3 tầng, trong đó tầng 1 bố trí khu vực lễ tân, tầng 2 bố trí 05 phòng hát và tầng 3 bố trí 03 phòng hát". Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn đọc có email: "cuongmd.leopalace21@gmail.com"   496 13/04/2017 8:07:44 SA

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: cuongmd.leopalace21@gmail.com

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về việc "Trong giấy phép kinh doanh mục 59 có quy định thiết kế phòng cháy, chữa cháy. Vậy quyền hạn của doanh nghiệp đó được làm là những gì liên quan đến hệ thống PCCC. Ngoài ra có được phép bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC trong tòa nhà không?",  Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn đọc có email: "tulong1661@gmail.com"   937 06/04/2016 8:10:25 SA

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: tulong1661@gmail.com

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về việc “cán bộ, đội viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ mỗi ngày được hưởng một khoản tiền bồi dưỡng bằng 0,5 ngày lương” ở đây là tiền lương cơ sở hay đã được cộng phụ cấp chức vụ… hay chưa?,  Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Thống kê

Số người Online:  77

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website