Tư vấn, trả lời

Câu hỏi của bạn đọc có email: "dau55@yahoo.com.vn"   1004 11/07/2018 3:38:47 CH

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: dau55@yahoo.com.vn

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về “cấp giấy xác nhận đủ điều kiện hành nghề Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sá và Thi công về PCCC".

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn đọc có email: "tungdalatcity0101@gmail.com"   741 11/07/2018 3:33:15 CH

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: tungdalatcity0101@gmail.com 

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về “thẩm duyệt thiết kế về PCCC".
Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

 

Câu hỏi của bạn đọc có email: "congviet84@gmail.com"   912 23/10/2017 2:50:18 CH

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: haidoan@gmail.com

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về “thiết kế sảnh thang trong tầng hầm 1".

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn đọc có email: "chienvcnp@gmail.com"   958 23/10/2017 10:13:57 SA

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: haidoan@gmail.com

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về “thực tập phương án chữa cháy".

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn đọc có email: "haidoan288@gmail.com"   1372 05/10/2017 8:33:49 SA

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: haidoan@gmail.com

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về việc “Công ty của bạn có thể tự huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC các đối tượng thuộc phạm vi mình quản lý.

Vậy yêu cầu của Luật về việc tự huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC thuộc trường hợp trên là gì?

- Yêu cầu về nội dung, chương trình đào tạo?

- Yêu cầu về điều kiện giảng viên?

- Nếu không cấp giấy GCN thì ghi nhận kết quả đào tạo vào đâu?

- Sổ theo dõi công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC (hiện tại không có mẫu) có được hiểu là danh sách để người lao động ký tên khi tham gia đào tạo đúng không?".

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Thống kê

Số người Online:  34

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website