Câu hỏi của bạn đọc có email: "dv.Luong.TranMinh@doosan.com"

Cơ sở của chúng tôi chủ yếu sản xuất các lĩnh vực cơ khí công nghiệp nặng như: bình bồn áp lực, thiết bị khử mặn, cẩu trục… có 01 Cảng chuyên dụng để phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa (chỉ phục vụ cho nội bộ, không kinh doanh). Với tính chất như trên công ty chúng tôi từ đội PCCC cơ sở có chuyển thành đội PCCC chuyên ngành hay không?

 

Câu hỏi của bạn đọc có email: "haidoan288@gmail.com"

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: haidoan@gmail.com

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về việc “Công ty của bạn có thể tự huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC các đối tượng thuộc phạm vi mình quản lý.

Vậy yêu cầu của Luật về việc tự huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC thuộc trường hợp trên là gì?

- Yêu cầu về nội dung, chương trình đào tạo?

- Yêu cầu về điều kiện giảng viên?

- Nếu không cấp giấy GCN thì ghi nhận kết quả đào tạo vào đâu?

- Sổ theo dõi công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC (hiện tại không có mẫu) có được hiểu là danh sách để người lao động ký tên khi tham gia đào tạo đúng không?".

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn đọc có email: "hang.dinh.hubt@gmail.com"

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: hang.dinh.hubt@gmail.com

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về việc “Mua cuộn vòi chữa cháy OSW, dài 20, 17 bar, có chứng chỉ CO, CQ và tem kiểm định tròn". Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

 

Câu hỏi của bạn đọc có email: "luucong93@gmail.com"

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: luucong93@gmail.com

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về việc “giải đáp về quy định thiết kế hệ thống chữa cháy tự động đối với cơ sở kinh doanh karaoke có quy mô 3 tầng, trong đó tầng 1 bố trí khu vực lễ tân, tầng 2 bố trí 05 phòng hát và tầng 3 bố trí 03 phòng hát". Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn đọc có email: "cuongmd.leopalace21@gmail.com"

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: cuongmd.leopalace21@gmail.com

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về việc "Trong giấy phép kinh doanh mục 59 có quy định thiết kế phòng cháy, chữa cháy. Vậy quyền hạn của doanh nghiệp đó được làm là những gì liên quan đến hệ thống PCCC. Ngoài ra có được phép bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC trong tòa nhà không?",  Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

Các tin khác:

Xem theo ngày