Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ PCCC và CNCH có chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng.

- Thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ;

- Tư vấn, thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công về PCCC và cứu nạn, cứu hộ đối với các dự án, công trình và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ;

- Tư vấn thẩm duyệt, kiểm định về PCCC; Thử nghiệm các thiết bị, phương tiện và các hệ thống PCCC; Tư vấn đấu thầu; Tư vấn lập dự án đầu tư, trang bị phương tiện, thiết bị và chuyển giao công nghệ PCCC và cứu nạn, cứu hộ; Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, xây dựng tài liệu, bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ;

Các tin khác:

Xem theo ngày