STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Dự thảo TCVN 03/3/2020 Dự thảo TCVN “Chữa cháy – Bình chữa cháy mini – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”
2 TCVN 12110:2018 2018 Tiêu chuẩn bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong
3 TCVN 12314.1-2018 2018 Tiêu chuẩn bình chữa cháy tự động kích hoạt
4 TCVN 12366-3:2018 2018 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - quần áo chữa cháy
5 TCVN 12366-5:2018 2018 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - mũ bảo vệ
6 TCVN 4513:1988 1988 Tiêu chuẩn thiết kế - cấp nước bên trong
7 TCVN 10544:2014 2014 Tiêu chuẩn ô ngăn hình mạng trong xây dựng hạ tầng công trình
8 TCVN 12367:2018 2018 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - ủng chữa cháy
9 TCVN 2622:1995 1995 Tiêu chuẩn phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế
10 TCVN 3890:2009 2009 Tiêu chuẩn phương tiện PCCC cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
11 TCVN 3907:2011 2011 Tiêu chuẩn trường mầm non - yêu cầu thiết kế
12 TCVN 4090:1995 1995 Tiêu chuẩn xây dựng kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầu
13 TCVN 4205:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế công trình thể thao, sân thể thao
14 TCVN 4470:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa
15 TCVN 4514:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế xí nghiệp công nghiệp - tổng mặt bằng
16 TCVN 4529:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế xí công trình thể thao, nhà thể thao
17 TCVN 4601:2012 2012 Tiêu chuẩn yêu cầu thiết kế công sở cơ quan hành chính nhà nước
18 TCVN 4604:1988 1988 Tiêu chuẩn thiết kế xí nghiệp công nghiệp - nhà sản xuất
19 TCVN 4878:2009 2009 Tiêu chuẩn PCCC - phân loại cháy
20 TCVN 5040:1990 1990 Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật thiết bị PCCC - Kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6« Trước · Sau »
Tìm kiếm:

Thống kê

Số người Online:  17

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website